Dengang..

Rødekro Smedie blev grundlagt i starten af 70érne af Rasmus Christiansen under navnet – RC- Rødekro Smedeværksted.

Først hjemme i garagen på Mjølsvej, siden i en ladebygning i Andholm. I slutningen af 70érne blev så stuehus med 1 stk smedeværksted bygget på den nuværende adresse.

Rasmus fik her sin hustru Sys Christiansen på lønningslisten. Hun tog sig af kontor og regnskab. Stille og roligt over de næste år blev Rødekro Smedeværksted, som var ½ smedie og ½ VVS, større og større – både mandskabsmæssigt og bygningsmæssigt.

Nuværende ejer Birger Jørgensen blev efter værnepligt i Livgarden i 1986 ansat som smed.
I 1999 købte Birger sig ind i Rødekro Smedeværksted med 50 %. RC Rødekro Smedeværksted fik nyt navn til Rødekro Smedie A/S, og VVS afdelingen blev solgt fra.
I 2003 købte Birger og hans hustru Kristina Jørgensen, Rasmus og Sys Christiansen ud af virksomheden, og Rødekro Smedie blev og er eneejet.
I 2008 blev nabovirksomheden opkøbt, så Rødekro Smedie i dag ligger på Trondhjemsvej 24, 26 og 28.

I dag..

Rødekro Smedie beskæftiger i dag 22-25 ansatte – Smede, lærlinge, kontor.
Virksomheden har i mange år hovedsagligt beskæftiget sig med fremstilling og montering af traverskraner, og kranbaneanlæg for Konecranes, bygningsstål over hele landet for bl.a. MT Højgaard, NCC, Hoffmann, 5E, Chr. Johannsens Eftf. og mange andre, samt stål for brobyggeri, betonrenovering m.m. for bl.a. DS Semaco og Ommen & Møller.

Rødekro Smedie bestræber sig på altid at levere den rigtige kvalitet til tiden, og har et godt ry på det område, samtidig med at man med dygtig tegnestue, koordinering og rutinerede og fleksible montører, er vellidt på de fleste byggepladser.

Forventninger og mål for fremtiden – Fortsat at levere produkter i høj kvalitet til byggebranchen m.m. samtidig med at man vil udvide kundekreds indenfor Offshore og Energisektoren.
Certificering for CE-mærkning af byggestål + ISO9000 forventes på plads ultimo 2013.